ขอรับบริจาคข้าวของเครื่องใช้
ขอรับบริจาคข้าวของเครื่องใช้
โรงเรียนบ้านหนองเป่าขอรับบริจาค, อุปกรณ์การเรียน , ชุดนักเรียน , ชุดพละ, รองเท้า , อุปกรณ์ทำเกษตร , คอมพิวเตอร์ ,อุปกรณ์กีฬา , เครื่องขยายเสียง , ข้าวสาร,  อุปกรณ์ทำครัว ,  แก้วน้ำ , โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน , สนามเด็กเล่นน้องอนุบาล , เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ