คลังข้อสอบ
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.96 MB
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2556
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2556
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2557
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2557
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.32 MB
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2558
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2558
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.08 MB
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2559
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2559
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.77 MB
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2561
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2561
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.85 MB
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2562
คลังข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2562
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.14 MB
แบบทดสอบการเขียนคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.44 KB
แบบทดสอบการอ่าน(สำหรับนักเรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.37 KB